19 augustus 2020

Wij dromen van een wereld waarin ‘gezondheidszorg’ niet slechts staat voor ziekte en medicijnen – maar daadwerkelijk voor ‘gezondheid’ en ‘zorg’

Veel culturen kennen een variatie op dit gezegde: voorkomen is beter dan genezen. Het is een stukje advies waar iedereen het wel over eens is: als je kunt voorkomen dat iets stuk gaat, dan is dat altijd beter dan het repareren van de schade achteraf. Reparaties kosten immers vaak veel meer tijd en middelen. En bovendien: niet alles kan worden gerepareerd. Dat wat breekt wordt zelden weer helemaal de oude.

Toch is ons huidige gezondheidssysteem helemaal gefocust op reparaties. Artsen worden opgeleid om anomalieën te herkennen; de pathologie, het ‘ongezonde’. Maar om gezondheidsproblemen te leren herkennen, heeft men eerst juist moeten leren wat gezondheid inhoudt. Medische organisaties bezitten een schat aan informatie over het menselijk lichaam; informatie die momenteel voornamelijk ingezet wordt voor het genezen van het ongezonde lichaam. Maar deze informatie zou ook kunnen worden ingezet voor het versterken en bestendigen van het gezonde lichaam.

Bij Gociety Solutions hebben wij een droom – een droom die ontstond in de loop van jaren waarin we met diverse medische organisaties samenwerkten en zagen met hoeveel voorkombaar lijden deze organisaties te maken krijgen. De hoeveelheid geld die uitgegeven wordt aan het ‘repareren’ van opgelopen schade – zowel mentaal als lichamelijk – die in feite met hele simpele strategieën voorkomen had kunnen worden deed ons steeds vaker fantaseren over een wereld waarin niet alleen ziekte, maar ook juist gezondheid geïnstitutionaliseerd is.

Wij dromen van artsen die hun patiënten onderwijzen over alle manieren waarop ze hun gezondheid kunnen tot op hoge leeftijd kunnen behouden; een wereld waarin zorgverzekeringsmaatschappijen de vooruitziendheid hebben om slimme, preventieve digitale oplossingen zoals de GoLiveClip – die dertig procent van alle valincidenten voorkomt – te financieren, in plaats van slechts de ingrijpende operaties van rond de 9000 euro per overlevende van een valincident.

Wij dromen van een wereld waarin gemeenten vrijwilligers rekruteren om hen te helpen bij het introduceren van digitale oplossingen in de levens van oudere volwassenen: levens die daardoor voorgoed veranderd kunnen zijn. En bovenal dromen we van een wereld waarin mensen voor elkaar zorgen: niet alleen wanneer ze ziek of zwak worden, maar altijd.

In onze geïndividualiseerde samenleving worden mensen momenteel eenzamer en eenzamer; dat geldt vooral voor ouderen. Wat als we dit zouden kunnen voorkomen, door te kijken naar de wortels van het probleem, en ons niet slechts te richten op symptoombestrijding. Denk aan een online netwerk waarmee ouderen elkaar kunnen vinden, of kinderen die graag door iemand voorgelezen willen worden, of tieners die graag regelmatig buiten even stoom zouden willen afblazen tijdens een wandeling? De vergrijzing van onze samenleving is niet simpelweg een ‘probleem’ dat opgelost moet worden: ouderen zijn misschien wel de meest interessante leden van onze maatschappij: vol leven, ervaring, wijsheid en verhalen over vervlogen tijden. En mensen van alle leeftijden leven op van menselijke verbinding.

Dit is slechts één voorbeeld. Wij stellen ons een hele wereld van positieve gezondheidszorg voor, met een focus op preventie – waarin ‘genezing’ zijn rechtmatige plek inneemt: die van laatste redmiddel. Door slimme technologie in te zetten kunnen we honderd problemen voorkomen met de energie die het kost om er één op te lossen. Het enige dat we moeten doen, is onze focus verleggen: van achterom kijken, naar vooruitkijken; van problemen zien naar mogelijkheden zien; van het bestrijden van het negatieve naar het bestendigen van het positieve; en vooral: van het genezen van ziekten, naar het zorgen voor mensen en het voorkomen van onnodige zorgkosten.