Werk samen aan je
mobiliteit en je vitaliteit

Met gebruik van de ‘slimme’, draagbare GoLiveClip binnen een effectief beweegprogramma samen oefeningen doen, onder begeleiding van een sportcoach: actief en gezond blijven via een bewezen programma dat ook gewoon leuk is.

Samen vitaal

Onder begeleiding van een sportcoach wordt over een langere periode, één keer per week, het GoLiveVital-beweegprogramma – op basis van Otago – in groepsverband uitgevoerd in de wijk. Voor aanvang van de cursus worden activiteitenniveaus en valrisicoscores gemeten en vastgelegd. Deze metingen worden regelmatig herhaald om de voortgang en effectiviteit zichtbaar te maken.

Scores stimuleren

Deelnemers worden gestimuleerd om dagelijks hun eigen doelstellingen te monitoren. Er worden Whatsapp-groepen aangemaakt voor alle deelnemers. Daarin kunnen deelnemers ervaringen delen en wordt de onderlinge betrokkenheid nog eens vergroot. De sportcoach houdt de individuele vorderingen van de deelnemers op het gebied van activiteiten en valrisico bij.

Deelnemers van GoLiveHealth vitaal ontvangen een individueel activiteitendashboard, waarin hun vorderingen op het gebied van hun activiteitenniveau en hun valrisico zijn vastgelegd.

Meedoen?

Is uw organisatie of gemeente bereid om hier haar schouders onder te zetten om gezamenlijk het verschil te maken? Wilt u graag meer weten, of wilt u ons preventieprogramma ergens onder de aandacht brengen? Neem dan contact met ons op.