Testimonials

In de afgelopen twee jaar heeft het GoLiveHealth preventieprogramma zich sterk bewezen in de gemeenten Leende, Sterksel, Someren en Lierop. Samen met de gemeenten Veldhoven, Cranendonck en Valkenswaard hebben deze gemeenten zich inmiddels gecommitteerd aan het verder uitrollen en opschalen van het GoLiveHealth preventieprogramma in de eigen gemeente. Andere gemeenten in Nederland hebben ook hun interesse getoond. Hieronder een aantal testimonials:

Maria

Deelnemer, negentig jaar oud

“Ik spreek nu elke dag mijn zoon via de app, ik doe dagelijks oefeningen, ik loop de gewenste kilometers; het klinkt flauw, maar ik heb veel aan de ‘beloning’ die ik krijg wanneer ik mijn doelstellingen haal: die werkt als een stok achter de deur. Het programma helpt me zelfstandig te zijn en het ontlast mijn kinderen: die weten dat ik veilig ben en hen snel kan bereiken in nood. Ik hoop zo nog een paar jaartjes op mezelf te mogen wonen!”

Cintha

Supergebruiker, vijfenzeventig jaar oud

“Veel ouderen zitten met een gigantisch tekort aan digitale vaardigheden. Daardoor hebben ze een informatieachterstand en wordt het moeilijker deel te nemen in de maatschappij. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe ze op de app van de gemeente, zorgverzekeraar of streekkrant moeten komen. Zeker tijdens de coronatijd hebben we gezien dat mensen baat hadden bij hun aangeleerde digitale vaardigheden. Ze vertelden ons blij te zijn dat ze via hun smartphone konden beeldbellen met hun kinderen en kleinkinderen. Of ze hadden er plezier in om via een groepsapp berichtjes te sturen en foto’s en filmpjes te delen met andere cursisten. Ze vrolijkten elkaar op; het was een vorm van eenzaamheidspreventie in coronatijd.”

John

Supergebruiker, achtenzeventig jaar oud

“Waar veel mensen in het normale besturingssysteem van een smartphone vastlopen, maakt de GolivePhone app het voor iedereen mogelijk om goed van de telefoon gebruik te kunnen maken. Het gebruik van WhatsApp en e-mail vergroot de communicatiemogelijkheden van mensen aanzienlijk, en daarmee ook hun kansen om hun sociale contacten uit te breiden: appen met een zus in Engeland, foto’s maken, versturen en weer terugkrijgen van de (klein-)kinderen; ik heb mensen van tachtig gezien voor wie een hele nieuwe wereld openging. Ook de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het bewegingspatroon is belangrijk, maar vooral ook het veilige gevoel dat mensen krijgen door de valdetectiefunctionaliteit: de knop waarmee gebruikers onmiddellijk contact hebben met een zorgverlener wanneer nodig.”

Tom

Sportcoach

“Wekelijks werken we met groepjes o.a. aan de balans, stabiliteit & coördinatie. We hopen hiermee met name in te spelen op een stukje valpreventie. Doordat we bepaalde oefeningen regelmatig doen & herhalen merk je bij voorbeeld dat deelnemers echt minder snel hun evenwicht verliezen; ze krijgen loon naar werken!
De ouderen worden enerzijds gestimuleerd om via de GoLiveVital-app zelf thuis oefeningen te doen, anderzijds is het gezellig om in een groepje te sporten & ervaringen uit te wisselen tussen de verschillende deelnemers. Ook kan ik hier een ondersteunende rol spelen als de oefeningen van de app. niet duidelijk zijn. We kijken even of de wekelijkse doelstellingen zijn behaald & drinken na afloop gezellig nog een kopje koffie.”

Organisaties en gemeenten

“De gemeenten Veldhoven, Heeze-Leende, Cranendonck, Valkenswaard en Someren spreken hierbij een commitment uit met betrekking tot het opschalen van het GoLiveHealth initiatief. Wij zien meerwaarde in dit preventie project, en ondersteunen het. We zijn zeker bereid om een faciliterende rol op ons te nemen, en om dit preventie initiatief bij onze inwoners onder de aandacht te brengen. We gaan er vanuit dat de gemeenten door deze rol in te nemen inwoners over de streep kunnen trekken om het initiatief te omarmen – of in elk geval uit te proberen.”

Een voorbeeld van zo’n Gemeentelijk commitment, in nauwe samenwerking met alle relevante ouderen organisaties uit die gemeente, is het zogenaamde ZOEM (Zelfstandig, Onbezorgd en Mobiel) zelfmanagement initiatief uit de Gemeente Heeze-Leende, geïnitieerd vanuit de lokale Zorg Coöperatie Graag Gedaan. Meer informatie hierover vindt u hier.

  • Gemeende Cranendonck
  • Gemeende Valkenswaard
  • Zilveren Kruis
Gemeende Cranendonck Gemeende Valkenswaard Zilveren Kruis