Het GoLiveHealth®
preventieprogramma

Iedereen heeft de mond vol van preventie. Zo langzamerhand is de gemeenschappelijke opinie dat we volop moeten inzetten op initiatieven die gezondheidsproblemen voorkomen. Alleen zó kunnen we de stijgende zorgvraag afremmen, zorgverleners ontlasten en de gewenste zorgkwaliteit blijven bieden. Het GoLiveHealth preventieprogramma zet volledig in op zorg-, val- en eenzaamheidspreventie en is ontstaan in de boezem van de samenleving.

Digivaardig met de GoLivePhone app

Allereerst focussen we op het belang en het gemak van de smartphone: die kan immers ondersteunen bij de dagelijkse activiteiten; die vergroot de wereld; die informeert over zaken die gebruikers interesseren; die maakt het eenvoudig om in contact te blijven – niet in de laatste plaats met kinderen en kleinkinderen. Dit gedeelte voorkomt eenzaamheid en leert gebruikers hoe technologie gebruikt kan worden om de regie over het eigen leven terug te nemen.

Binnen dit gedeelte maken we o.a. gebruik van de GoLivePhone app, die speciaal ontwikkeld is om mensen met nog weinig ervaring met technologie kennis te laten maken met de smartphone.

Vitaal met de GoLiveClip en GoLiveActive app

Vervolgens breiden we die digitale vaardigheden uit, met een speciale focus op het belang van een vitaal en gezond leven. Daarin wordt samengewerkt: samen actief blijven helpt mensen namelijk echt om dat stapje extra te zetten. Het is daarnaast ook gewoon gezellig om samen met elkaar oefeningen te doen en die later thuis te herhalen. De GoLivePhone activiteiten- en valrisico-app laat de voortgang zien en motiveert gebruikers iedere dag opnieuw om de eigen doelstellingen te realiseren. Deze worden aan het eind van de week trots met elkaar gedeeld. Gebruikers voelen zich steeds fitter en ontwikkelen weer meer zelfvertrouwen. Zo combineren we een psychosociaal component – de leefwereld wordt immers vergroot, deelnemers participeren in de maatschappij – met fysiek welzijn: beiden van groot belang voor het welzijn van ouderen.

Binnen dit gedeelte maken we gebruik van de GoLiveClip en de GoLiveActive app.

Samenredzaam met GoLiveAssist

Als laatste stap faciliteren we de onderlinge organisatie van de informele zorg in de buurt. Misschien nog niet voor nu, maar voor later; mocht dat op een dag nodig zijn. We maken afspraken over wie elkaars noodcontactpersonen worden, er wordt onderling besproken op welke manier men elkaars huis in kan komen in geval van nood en er worden met de zorgondersteuners – vrijwilligers met een zorgachtergrond uit de wijk – afspraken gemaakt over de zogeheten ‘achtervang’. Eerste verschijnselen van dementie en van het “niet pluis” gevoel worden zichtbaar en sneller opgepakt. Zo wordt de samenredzaamheid vergroot en worden mantelzorgers en de professionele zorg ontlast door interacties met hen uit te stellen of soms zelfs te voorkomen.

Binnen dit gedeelte maken we gebruik van de GoLiveAssist-applicatie.

Meedoen?

Is uw organisatie of gemeente bereid om hier haar schouders onder te zetten om gezamenlijk het verschil te maken? Wilt u graag meer weten, of wilt u ons preventieprogramma ergens onder de aandacht brengen? Neem dan contact met ons op.