Voor en met elkaar:
GoLiveHealth®

Samen kunnen we ervoor zorgen dat we tot op hoge leeftijd vitaal blijven en weten wat er speelt in de wereld om ons heen. Zo zorgen we ervoor dat niemand in Nederland meer het gevoel heeft er alleen voor te staan. Doet uw ouderenorganisatie, gemeente of ziektekostenverzekeraar al mee met ons programma?

Hét preventieprogramma

Het – coronaproof – GoliveHealthprogramma vergroot de digivaardigheid, vitaliteit en samenredzaamheid van deelnemers, terwijl het de druk op de mantelzorgers en de professionele zorg vermindert.

Deelnemers worden wegwijs gemaakt op de digitale snelweg en geholpen bij het aanhalen van contacten in de directe leefomgeving. Ook worden ze ondersteund bij het vergroten van hun vitaliteit, kracht en balans. Dat gebeurt via een draagbare clip die de dagelijkse activiteit en het valrisico bijhoudt, maar ook via coaching en een op Otago gebaseerd beweegprogramma dat deelnemers op ongedwongen wijze bij elkaar brengt.

Via informele contacten en sociale opvolging wordt daarnaast de onderlinge verbondenheid versterkt, waarmee mantelzorgers en de formele zorg – nu volledig overvraagd – worden ontlast.

‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken!’

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

‘Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig om nú te investeren in deze dingen:

 • Geschikte woningen
 • Digitalisering van het dagelijks leven en de zorg
 • Lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning.’

Dat laat de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen weten in een advies dat commissievoorzitter Wouter Bos op 15 januari 2020 aanbood aan minister Hugo de Jonge van het ministerie van VWS. De aanbevelingen zijn terug te voeren tot drie centrale adviezen: bouwen, digitaliseren en samenwerken. Het GoLiveHealthprogramma faciliteert twee van deze drie aanbevelingen.

Niemand meer alleen

Sinds het uitbreken van de coronacrisis tekenen twee dingen zich plotseling heel duidelijk af: de kwetsbare positie van ouderen en de zorg, en het belang dat we allemaal hechten aan ons contact met andere mensen.

Het GoLiveHealthprogramma is de allereerste sociale innovatie die deze inzichten vertaalt naar een concrete maatschappelijke oplossing. Het programma zet samenredzaamheid in om de professionele zorg te ontlasten – maar ook om het sociale weefsel van onze maatschappij te herstellen: te veel mensen voelen zich tegenwoordig als een nummer op een wachtlijst, of een bedrag op een betalingsbalans. “Gebruikmakend van digitale “kunstmatige intelligentie” (AI), “Assistive technologies” (AT) die de dagelijkse activiteiten ondersteunen en bestaande sociale structuren, is het doel van het “Corona proof” programma mensen zo onafhankelijk mogelijk te maken van (professionele) zorg en helpt het ze, om met elkaar, zichzelf te helpen. Het programma biedt mensen digivaardigheid, vitaliteit en samenredzaamheid.

Samen kunnen we er zo voor zorgen dat mensen zich weer levendige, verbonden leden van een gemeenschap voelen.

Uitdagingen

De uitdagingen die het GoLiveHealthprogramma aangaat zijn een aantal van de meest urgente maatschappelijke problemen waar ons land momenteel mee worstelt.

 • Bijna de helft van de ouderen in Nederland is eenzaam
 • In Nederland sterven 13 ouderen per dag aan de gevolgen van een val
 • De zorg en ondersteuning van mensen thuis dreigt schaars en onbetaalbaar te worden

Wat levert het op?

De toegevoegde waarde van het GoLiveHealthprogramma voor ouderenzorgorganisaties, gemeenten en ziektekostenverzekeraars zijn:

 1. Het primaire doel is mensen zo onafhankelijk mogelijk te maken van (professionele) zorg.
 2. Het helpt mensen, om met elkaar, zichzelf te helpen.
 3. Het uitstellen of volledig vermijden van de eerstelijns-professionele zorg.
 4. Het verlichten van het werk van mantelzorgers.
 5. Het voorkomen van eenzaamheid, isolement, valincidenten en een ongezonde levensstijl.
 6. Gezondheidswinst (uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years).
 7. Besparing zorgkosten (uitgedrukt in mantelzorg, WMO, ZVW en WLZ kosten).
 8. Borging programma in Gemeente en wijk.

De toegevoegde waarde van het GoLiveHealthprogramma voor de zelfstandig, thuiswonende, (kwetsbare) ouderen zijn:

 1. De digivaardigheid wordt vergroot
 2. Gevoelens van eenzaamheid nemen af.
 3. Men wordt vitaler.
 4. De zelfredzaamheid wordt vergroot.
 5. Deelnemers kunnen langer gezond en veilig thuis wonen.
 6. Men blijft mobiel.
 7. Valincidenten kunnen worden voorkomen.
 8. Men hoeft niet op basis van financiële motieven de keuze maken om wel of niet mee te doen.

Meedoen?

Is uw organisatie of gemeente bereid om hier haar schouders onder te zetten om gezamenlijk het verschil te maken? Wilt u graag meer weten, of wilt u ons programma ergens onder de aandacht brengen? Neem dan contact met ons op.

Digivaardigheid

Deelnemers helpen elkaar in informele setting wegwijs worden op het internet.

Vitaliteit

Actief en gezond blijven via een bewezen programma dat ook gewoon leuk is.

Samenredzaamheid

Deelnemers in de buurt worden aan elkaar gekoppeld voor de eerstelijnszorg.

Onze partners